Tarieven

Behandelingen, (ouder)gesprekken, schoolobservaties en rapportages worden maandelijks gefactureerd volgens het geldende tarief.

Bij bericht van verhindering tot 24 uur van tevoren is er geen betalingsverplichting.

Tarief intake: gratis en vrijblijvend (maximaal 1,5 uur)

Tarief behandeling 2019: € 70,= per sessie. De duur van een sessie varieert van 45-60 minuten. 

Tarief oudergesprek 2019: € 70,= per gesprek (maximaal 1,5 uur).

Vergoeding van reiskosten en -tijd zijn in overleg.

 

Vergoedingen

Psychomotorische kindertherapie komt voor vergoeding in aanmerking door gemeentes en zorgverzekeraars

VOLLEDIG VERGOEDING VANUIT DE GEMEENTE

Om voor een  vergoeding door de gemeente in aanmerking te komen, is er een doorverwijzing nodig. PMKT door PETRA Kinderbegeleiding is een maatwerk voorziening en we zijn niet vrij toegankelijk, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een doorverwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of een beschikking van een gemeentelijke generalist (CJG medewerker of wijkteam medewerker). Zonder één van deze doorverwijzingen zijn kosten voor eigen rekening en kan er eventueel recht bestaan op een vergoeding door de zorgverzekeraar. 

PETRA Kinderbegeleiding heeft een overeenkomst met de volgende gemeentes:

Achtkarspelen, 
Ameland,
Datumadiel,
De Fryske Marren,
Harlingen,
Heerenveen,
Leeuwarden,
Noardeast-Fryslân,
Ooststellingwerf,
Opsterland,
Schiermonnikoog,
Smallingerland,
Súdwest-Fryslân,
Terschelling,
Tytsjerksteradiel,
Vlienland,
Waadhoeke,
Weststellingwerf.


VERGOEDING DOOR ZORGVERZEKERAARS

Als u niet doorverwezen bent en aanvullend verzekerd bent bij uw zorgverzekeraar, is wellicht (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk.
Voor mogelijkheden voor vergoeding door zorgverzekeraars klikt u hier.