Voor wie is PMKT?

PMKT is er voor alle kinderen/jongeren die vastlopen in de ontwikkeling.
Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen in het leven van een kind/jongere, die ervoor zorgen dat het kind/de jongere vastlopen. Denk hierbij aan:
gescheiden ouders,
ziekte,
overlijden.
Ook kunnen er op andere manieren traumatische gebeurtenissen voordoen, die impact hebben op het leven van het kind/de jongere. Gebeurtenissen uit het leven van het kind/de jongere, die voor het kind/de jongere moeilijk is om zonder hulp te verwerken.

PMKT is er ook kinderen met autisme, ASS en AD(H)D. Ze kunnen baat hebben bij PMKT, om te leren omgaan met datgene wat ze wel kunnen en datgene waar ze moeite mee hebben in hun leven.
PMKT zorgt ervoor dat kinderen zich bewust worden van hoe ze denken en hoe ze doen en aan de hand daarvan leren zij hiermee omgaan en accepteren hoe ze denken en hoe ze doen.

Afstudeerscriptie opleiding PMKT

Ik heb mijn scriptie gehouden over baby’s van 0 tot 2 jaar die een ingrijpende medische ingreep hebben gehad. Voor deze kinderen is er geen tot erg weinig hulp op dit moment. Veel baby’s die een medische ingreep hebben gehad op deze leeftijd, komen rond zes/zeven jaar in de knel met zichzelf. Dit komt mede doordat zij erg veel in de vechtstand hebben geleefd, ze hebben moeten overleven en vinden het moeilijk om weer naar de basis te komen. Ook voor ouders is deze tijd vaak moeilijk geweest, wat weer zijn wisselwerking heeft op het kind/de baby.
Voor baby’s van 0 tot 2 jaar kan PMKT ook een prima middel zijn om te verwerken. Hierin wordt ook inzet van de ouders verwacht en wordt er gekeken naar de interactie tussen de ouders en de baby en hoe ouders verder weer vertrouwen kunnen krijgen in de situaties met hun baby.

Maar ook kinderen die op latere leeftijd vastlopen in de ontwikkeling en op jonge leeftijd een medische ingreep hebben gehad kunnen baat hebben bij PMKT, om zo toch de gebeurtenissen uit hun leven een plek te geven.   

                                                         

 

Beknopte conclusie van mijn scriptie

Inzet van PMKT bij baby’s van 0 tot 2 jaar dient te geschieden op sensomotorisch gebied.

Interventies die erop zijn gericht de veilige hechting tussen ouders en baby te ondersteunen.

De PMKT’er dient zowel ouders als kind te betrekken in de behandeling. Immers in deze fase is de veilige hechting tussen ouders en baby het allerbelangrijkst. De ouders leren hoe ze het proces van hechting kunnen vormgeven, dit zal het kind een stevigere basis geven.

Er is geen methode om bij baby’s van 0 tot 2 jaar vast te stellen of er sprake is van een trauma. We weten wel dat deze kinderen op latere leeftijd een grotere kans lopen op vastlopend gedrag. Door de vroegtijdige inzet van PMKT kan deze kwetsbaarheid worden ondervangen.

De sensomotorische activiteiten zijn van belang bij baby’s van 0 tot 2 jaar, omdat zij in de sensomotorische fase zitten. Zij bevinden zich in de fase waarin reuk, gehoor, zicht en tast zich ontwikkelen. Daarom sluiten de sensomotorische activiteiten aan bij de fase waarin ze verkeren. In deze fase zal hun interesse ook liggen bij sensomotorische activiteiten.

Deze sensomotorische activiteiten moeten zoveel mogelijk ingezet worden samen met de ouders. Zij zijn de verzorgers van de baby en de veilige basis. Zij zullen in de thuissituatie degene zijn die het kind helpen met reguleren en die een basis van veiligheid kunnen bieden.

*   PMKT’er is de Psychomotorisch Kindertherapeut.